Het Pad van Zelfverwerkelijking is een intens traject waar grote verschuivingen in bewustzijn kunnen plaatsvinden. We willen je dan ook vragen na te gaan of een van onderstaande punten bij jou van toepassing is. Neem in dat geval eerst contact met ons op om te bekijken of deelname mogelijk is:

– Gebruik van alcohol of drugs
– Gebruik van medicijnen die het bewustzijn beïnvloeden
– Het hebben van psychotische belevingen of aanleg hiervoor