Over Zelfonderzoek

Centraal op het Pad van Zelfverwerkelijking staat het zelfonderzoek met een grote Z. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, gaat het hier niet om het onderzoeken van het persoonlijke zelf met al...

Peter over het jaartraject

Op de site staat sinds kort de uitnodiging om mee te doen aan een jaartraject dat je telkens weer naar Zelfonderzoek brengt. Ik ben dankbaar voor de leraren die, zonder dat ze daar zelf baat bij hadde...

Satsangs in september

September 2019 komt er weer satsang met Emilia. Hiervoor zijn twee data gepland. Beide keren op de zondagmiddag, zie de agenda. . Voorbij het denken, voorbij de persoonlijkheid, voorbij alles wat je t...

Weerstand naar de leraar

Weerstand naar de leraar Van de week kreeg ik bezoek van Jacqueline. Ofschoon ze voor iets anders kwam, ontvouwde het gesprek zich al snel richting haar spirituele pad en de obstakels die ze er in teg...