Over Zelfonderzoek

Centraal op het Pad van Zelfverwerkelijking staat het zelfonderzoek met een grote Z. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, gaat het hier niet om het onderzoeken van het persoonlijke zelf met al...

Weerstand naar de leraar

Weerstand naar de leraar Van de week kreeg ik bezoek van Jacqueline. Ofschoon ze voor iets anders kwam, ontvouwde het gesprek zich al snel richting haar spirituele pad en de obstakels die ze er in teg...