Aanmelden voor de satsanggroep

De satsanggroep 'Pad van Zelfverwerkelijking' is een intens traject waar grote verschuivingen in bewustzijn kunnen plaatsvinden. We willen je dan ook vragen na te gaan of een van onderstaande punten bij jou van toepassing is. Neem in dat geval eerst contact met ons op om te bekijken of deelname mogelijk is:

– Gebruik van alcohol of drugs
– Gebruik van medicijnen die het bewustzijn beïnvloeden
– Het hebben van psychotische belevingen of aanleg hiervoor

Zolang er Corona-maatregelen van overheidswege van kracht zijn, zul je de bijbehorende aanwijzingen ten tijde van satsangmiddagen en retraiteprogramma’s dienen op te volgen. Voor alle bijeenkomsten geldt dat je thuis dient te blijven als je Corona-ziekteverschijnselen hebt.

Voor deelname aan de satsanggroep zijn spelregels opgesteld. Deze kun je hier nalezen.

Aanmeldingsformulier
There are no products in the cart!
terug naar satsang
0